Już dziś mogą Państwo zamówić pozycję książkową w przygotowaniu.

Pozycja obejmuje nowoczesne, alternatywne, szczere podejście do popularnych problemów natury osobistej psychologicznej i społecznej.

Planowana publikacja na przełomie roku 2023 /  2024.

Porady oraz przykłady zawarte w publikacji – według autorów stymulują:

  • rozwój samoświadomości
  • zwiększenie właściwej relacji z otoczeniem
  • rozwój wewnętrzny
  • rozwój asertywności

W książce zawarto cztery prastare ćwiczenia, wraz z ich opisami, zwiększające wrażliwość i świadomość egzystencji.

Najpowszechniejsze zaburzenia oraz problemy

Wypalenie zawodowe

0 %

Problemy z decyzjami

0 %

Nadużycie substancji

0 %

Zaburzenia snu

0 %

Depresja

0 %

Zaburzenia lękowe

0 %

Jak sobie pomóć?

Terapia

Jeszcze do niedawna osoby korzystające z usług Terapeutów były postrzegane jako „nienormalne”. Wstyd był jedną z przyczyn niekorzystania z terapeutycznych korzyści i przynosił duże żniwo w postaci zaostrzenia problemów osobistych. Dziś, gdy świadomość społeczna wzrosła – proces terapeutyczny postrzega się jako normalny, pożądany i nierzadko bardzo korzystny dla każdego.

W końcu możemy o siebie zadbać

Terapia, rozwiązanie konfliktów wewnętrznych, osobistych, rodzinnych, zawodowych, rozwój świadomości – to inwestycja w siebie. Nie tylko w rozmiarze mentalnym, osobowości czy komfortu życia. To potężna inwestycja finansowa. Gdy koszt terapii i usług terapeuty jest ułamkiem zysku finansowego, który zarabiamy dodatkowo podczas szczęśliwego, popartego motywacją życia – wówczas inwestycja w terapię przynosi bezpośredni zysk finansowy dla klienta. Właściwa terapia, rozwiązywanie problemów w korporacjach, balansowanie relacji w pracy – mogą być źródłem dodatkowych przychodów i zysków dla klienta.

Do Ciebie należy wybór metody

Współczesny proces terapeutyczny może być realizowany z wykorzystaniem różnych metod – indywidualne, grupowe, redukcjonistyczne czy holistyczne. Metodę wybiera klient, a my respektujemy wszystkie jego decyzje. Dla nas jedynie ważne, by interesant przyznał przed samym sobą: „Mam problem i potrzebuję pomocy”, a my dyskretnie i fachowo zajmiemy się resztą. Jeśli nasi specjaliści nie pracują w metodzie oczekiwanej przez klienta – zatrudniamy dodatkowych ekspertów lub kierujemy do właściwego, współpracującego ośrodka.

Terapia jest lepsza, niż bierność

Zachęcamy do rozpoczęcia procesów terapeutycznych, gdy problemy znajdują się w fazie umiarkowanego nasilenia. Gdy klienci doprowadzają do sytuacji krytycznych  – poprzez ignorowanie sygnałów otrzymywanych każdego dnia – proces terapeutyczny (choć możliwy) może wymagać większego wysiłku i czasu rehabilitacji.  Dużym błędem jest oczekiwanie, aż sytuacja „rozwiąże się sama” i np. depresja czy niekorzystny stan same przeminą. Gdyby tak było zawsze – nie istniałby zawód terapeuty, a wszyscy żylibyśmy szczęśliwie .

Spokój i zdrowie

Ciekawe daty w psychologii

286 p.n.e.

Sen myśliciela Zhuangzi

"Zhuangzi śnił, że jest motylem" (chiń. 莊周夢蝶 Zhuāng Zhōu mèng dié). Nawiązuje on do pewnej nocy, podczas której Zhuangzi śnił, iż jest beztrosko latającym motylem. Po obudzeniu się zaczął rozważać, jak może on określić, czy jest aktualnie Zhuangzi, który właśnie się obudził, czy motylem, który właśnie zaczął śnić, iż jest Zhuangzi. Ta metafora znana jest również jako "wielki sen"

1895

Katastrofalna teoria

Wilhelm Fliess, berliński otolaryngolog i wieloletni przyjaciel psychiatry Freuda przekonuje, że bóle brzucha i menstruacje wywołane są masturbacją. Rozwiązaniem problemu bólu brzucha miała być... operacja nosa. Fliess stworzył teorię, której Freud szybko stał się zwolennikiem, że nos jest odpowiednikiem genitaliów. Zatem zaburzenia związane z nosem powodują dysfunkcje psychoseksualne i na odwrót. Skoro od nosa bierze się masturbacja, ta zaś jest przyczyną bólu brzucha, logiczne wydawało mu się, że ingerencja chirurgiczna rozwiąże problem zdrowotny pacjentki cierpiącej na – jak to nazwał – „neurozę nosowo-odruchową".

1898

Psy Pawłowa

Iwan Pawłow, rosyjski fizjolog, prowadził badania dotyczące tego jak psy śliniły się w obecności pokarmu. Eksperyment, który wykazał istnienie warunkowania klasycznego polegał na skojarzeniu dźwięku dzwonka z jedzeniem. Pawłow umieścił mierniki wydzielania śliny na kilku psach. Podczas eksperymentu Pawłow zadzwonił dzwonkiem, a potem dał psom jedzenie. I oczywiście, po podaniu im jedzenia liczniki wskazywały na ślinienie. Po kilkukrotnym utrwalaniu sekwencji dzwonek/pokarm wystarczył już sam dźwięk dzwonka by spowodować ślinienie u psów.

1897

Powstaje teoria kompleksu edypa

Freud pisze list do Wilhelma Fliessa: „Odnalazłem w sobie stałą miłość do swojej matki i zazdrość o ojca. Teraz uważam, że to powszechne zdarzenie we wczesnym dzieciństwie". I tyle. Nic więcej. To koniec materiału dowodowego na istnienie kompleksu Edypa jako siły napędowej psychiki czterolatka. Niestety, większość teorii Freuda powstawała w taki właśnie sposób. Reszta zapisków, które mogłyby poszerzyć naszą wiedzę na temat materiału badawczego, spoczywa w nieodkrytej jeszcze kapsule czasu.

1974

Gołębie Skinnera

Najważniejszym odkryciem Skinnera było wykazanie, że zachowanie organizmów zależy nie tylko od bodźców, które je poprzedzają, ale także od konsekwencji, jakie zachowanie powoduje. Skinner poświęcił wiele czasu na badanie rozkładów wzmocnień, czyli sposobów, w jakie podawane są wzmocnienia. Warto przypomnieć, że wyróżnia się dwa rodzaje wzmocnień: pozytywne i negatywne. Ze wzmocnieniem pozytywnym mamy do czynienia wtedy, gdy jakiś czynnik – dodany do sytuacji – wzmacnia zachowanie, czyli zwiększa prawdopodobieństwo jego pojawienia się w przyszłości.

1904

Urodziny

Rok 1904 był dla psychologii rokiem wyjątkowym. Przyszło w nim na świat trzech psychologów, którzy istotnie wpłynęli na jej współczesny kształt. Donald Olding Hebb stworzył podstawy współczesnej teorii neuropsychologicznej, a Ernest Ropiequet Hilgard przyczynił się między innymi do renesansu eksperymentalnych badań nad hipnozą. Jednak największy wpływ na psychologię współczesną wywarł trzeci z nich – Burrhus Frederic Skinner.

Ciekawe wydarzenia

23.02

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Choroba może dotknąć każdego człowieka bez względu na płeć, wiek czy status społeczny. Często rozwija się latami, dyskretnie i powoli odbierając radość z życia. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Depresja jest chorobą, którą charakteryzuje uporczywy smutek, brak energii, brak zainteresowania czynnościami, które dotąd sprawiały przyjemność i dawały satysfakcję. Problemy ze snem (bezsenność lub ospałość), niepokój, trudności z koncentracją, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy lub beznadziei istnienia, myśli o samookaleczeniu lub wręcz uporczywe myśli samobójcze – to cechy charakterystyczne tej choroby. Depresja to nie tylko problemy z nastrojem. Do zaburzeń psychicznych dołączają objawy somatyczne, czyli cielesne. Na skutek symptomów depresji chorzy zaczynają zaniedbywać codzienne obowiązki – pracę, szkołę, higienę osobistą.

10.10

Światowy dzień zdrowia psychicznego

Według Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health) w ciągu najbliższych lat zaburzenia psychiczne będą jednym z głównych problemów zdrowotnych dotykających ludzkość. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym coraz więcej osób zapada na choroby psychiczne. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że obecnie liczba osób dotkniętych zaburzeniami zdrowia psychicznego sięga niemal 800 mln. Na świecie prawie 50 mln osób choruje na schizofrenię, na depresję cierpi, wedle szacunków WHO, aż 350 milionów osób. Obecnie depresja stanowi czwartą spośród najczęściej występujących chorób, a prognozuje się, że pod koniec bieżącej dekady zajmie pierwsze miejsce. Niepokojącym trendem jest rosnący problem kłopotów ze zdrowiem psychicznym w gronie osób młodych. Depresja może prowadzić do samobójstwa. Każdego roku z powodu targnięcia się na życie umiera ponad 700 tys. osób. Samobójstwo jest czwartą najczęstszą przyczyną śmierci ludzi w wieku 15-29-lat. Według szacunków CDC (Centers for Disease Control and Prevention) w ciągu życia co druga osoba zostanie zdiagnozowana z zaburzeniami lub chorobą psychiczną.

11.10.22

Specjaliści pojmują konsekwencje lockdown

Pandemia COVID-19 dramatycznie zmieniła ludzkie działania, postrzeganie i sposób życia. Wiele krajów wprowadziło politykę, taką jak lockdown i dystans społeczny, aby zmniejszyć transmisję i zapobiec rozprzestrzenianiu się tego wirusa. Te ogromne zmiany zakłóciły codzienne życie, co miało negatywne skutki psychologiczne, w tym zwiększoną depresję i lęk, a także obniżoną jakość życia i ogólne samopoczucie. W ciągu ostatnich dwóch lat pandemii wiele badań dotyczyło dobrostanu, ale stosunkowo niewiele z nich starało się wyjaśnić mechanizm leżący u podstaw zależności między strachem, lękiem i dobrostanem, zwłaszcza w kontekście międzykulturowym. Nieuniknione fizyczne reperkusje infekcji wirusowych, ogromne zmiany w stylu życia i restrykcyjne przepisy prawdopodobnie spowodują rozpacz, napięcie i niepokój. Osoby z silnymi obawami przed pandemią mogą dokładnie przestrzegać zaleceń zdrowotnych, w tym przedłużać izolację społeczną. Może to potencjalnie wpłynąć na wyniki psychologiczne, w tym samopoczucie i satysfakcję z życia. Idealnym stanem jest zrównoważenie wdrażania protokołów zdrowotnych z unikaniem negatywnych skutków psychologicznych.

726 p.n.e

Powstaje najstarszy chiński traktat o psychologii

Teksty składające się na księgę pochodzą z IV–I w. p.n.e.; najważniejszej edycji dokonał Wang Bing za czasów dynastii Tang, który podzielił księgę na dwie części po 81 rozdziałów – tak uporządkowane dzieło zostało wydane w 726 roku i stało się podstawą wydań późniejszych. W księdze Huang Di prowadzi dialogi ze swymi doradcami, zwłaszcza z pierwszym ministrem Qi Bo, omawiając różne aspekty medycyny, od jej podstaw filozoficznych, przez profilaktykę, diagnostykę aż po leczenie. Zostaje skodyfikowany dualizm orientalny.

VIII w. p.n.e.

W Grecji powstaje nauka o duszy - Psychologia

Psychologia (od stgr. ψυχή psyche „dusza”; λόγος logos „słowo, myśl, rozumowanie”) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

ok. 1514

Pierwszy raz w Europie zapisano łaciną słowo "psychologia"

Najwcześniej użył jej poeta i humanista Marko Marulić ze Splitu w zagubionej łacińskiej rozprawie „Psichiologia de ratione animae humanae” wydanej między 1510 a 1519 rokiem. Warto również zauważyć, że nazwa „psychologia” nie od razu się przyjęła: przez cały XVII wiek stosowano nazwę „pneumatologia” (od gr. pneuma – tchnienie, duch). Do rozpowszechnienia nazwy „psychologia” przyczynił się dopiero w XVIII wieku niemiecki filozof Christian Wolff poprzez wydanie Psychologia empirica i Psychologia rationalis.

ok. 1630

Kartezjusz definiuje Europejski dualizm

Zasadniczym rysem filozofii Kartezjusza jest dualizm duszy i ciała (dualizm psychofizyczny). Wedle Kartezjusza istnieją dwa niezależnie od siebie prapierwiastki: niematerialna i materialna substancja. Podstawową cechą substancji niematerialnej jest myślenie, materialnej zaś – rozciągłość. Rzeczywistość fizyczna zbudowana jest z materii rozciągłej w trójwymiarowej przestrzeni, ma charakter mechanicystyczny i jest badana przez nauki przyrodnicze. Rzeczywistość umysłowa złożona jest z myśli i świadomości i jest obszarem wolności. W człowieku te dwa rodzaje rzeczy się łączą. Tym samym przynajmniej część ludzkich zachowań można wyjaśniać mechanicznie. Problem relacji rzeczywistości fizycznej (ciała) i umysłu (zwany problemem psychofizycznym) pozostaje do dzisiaj jednym z istotniejszych problemów filozofii i nauki

Umów spotkanie już dziś!

Wspólnie dopasujemy termin oraz metodę terapeutyczną